V系列柱塞泵
发布时间:2019-04-04 16:09 
     
 一、DAIKIN型大金型柱塞泵V系列特点:
 -低噪音
 每个系列中所有压力范围都实现了低噪音运转。
 -高效率
 由于动力损失小,油的温升慢,这样可将油箱设计成很小。
 -可靠性好
 高灵敏度,高稳定性,寿命长,增加了主机的可靠性。
 二、DAIKIN型大金型柱塞泵V系列型号:
 
 变量柱塞泵压力补偿控制A
 V8A1RX-20,V15A4RX-95,V15A3RX-95,V15A2RX-95,
 V23A4RX-30,V23A3RX-30,V23A2RX-30,V23A1RX-30,
 V38A4RX-95,V38A3RX-95,V38A2RX-95,V38A1RX-95,
 V50A3RX-20,V50A2RX-20,V50A1RX-20,
 V70A3RX-60,V70A2RX-60,V70A1RX-60,
 变量柱塞泵复合压力控制D
 V15D12RAX-95,V15D12RBX-95,V15D12RPX-95,V15D12RNX-95.
 V23D12RAX-35,V23D12RBX-35,V23D12RPX-35,V23D12RNX-35.
 V38D12RAX-95,V38D12RBX-95,V38D12RPX-95,V38D12RNX-95.
 变量柱塞泵压力补偿控制A(后方油口)
 V15A3R-95,V15A2R-95,V15A1R-95,V8A1R-20,
 V23A3R-30,V23A2R-30,V23A1R-30,V23A4R-30,
 V38A3R-95,V38A2R-95,V38A1R-95,V38A4R-95,
 V50A3R-20,V50A2R-20,V50A1R-20,
 V70A3R-60,V70A2R-60,V70A1R-60,
 变量柱塞泵复合压力控制D(后方油口)
 V15D12RA-95,V15D12RB-95,V15D12RP-95,V15D12RN-95.
 V23D12RA-35,V23D12RB-35,V23D12RP-35,V23D12RN-35.
 V38D12RA-95,V38D12RB-95,V38D12RP-95,V38D12RN-95.